top of page

Pwojè

Kolera

Pèsonèl

Kolekte, eksplore, fè analiz, kreye vizyalizasyon, ak jenere apèsi

nan done Kolera an Ayiti itilizeExcelepiPiton.

Cholera data

Analiz Kliyan

Pèsonèl

Analiz kliyan lè l sèvi avèk Tableau Desktop,

kreye vizyalizasyon, bati Dashboard

Customer

Aksidan Wout

Pèsonèl

Kolekte, eksplore, fè analiz, kreye vizyalizasyon, ak jenere apèsi

nan done Aksidan Wout an Ayiti.

Road Accident

Analiz done kè

Pèsonèl

Pwojè sa a kouvri manyèl analiz done eksplorasyon ak lè l sèvi avèk Panda nan Jupyter Kaye

heart data

Analiz done kè

Pèsonèl

Pwojè sa a kouvri manyèl analiz done eksplorasyon ak lè l sèvi avèk Panda nan Jupyter Kaye

Human Resources data
bottom of page